SAC – UIB

25 anys de Magisteri Teatre – Mag Poesia
En el feu de l’ermitatge de Miquel Bauçà
Combat de glosa i poesia